ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
มีรายการจอง
 
3
4 5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
11 12
มีรายการจอง
 
13 14
มีรายการจอง
 
15 16
มีรายการจอง
 
17
18 19 20
มีรายการจอง
 
21 22 23
วันปิยมหาราช
24
25 26 27 28 29 30 31

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ27/09/2563 เวลา 04:58:02
วันที่ใช้ห้อง 20 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนฤมล เที่ยงธรรม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาเปิดคลินิกฟอกไตเทียม
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ30/09/2563 เวลา 15:25:31
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงวางแผนจัดกิจกรรมเร่งรัดการค้นหาวัณโรค
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 14:39:52
วันที่ใช้ห้อง 14 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ต.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม สสจ.ชัยนาทศึกษาดูงาน Smart Office
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 11:28:16
วันที่ใช้ห้อง 12 ต.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ต.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ทำสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ17/09/2563 เวลา 11:22:07
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 63 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ10/09/2563 เวลา 13:55:58
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณะ วีระผาสุก   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม สสจ.นครปฐมศึกษาดูงาน Paperless
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 10:36:25
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (EOC)
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 15:14:44
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาญจนบุรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่คุมสอบ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ