ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
วันปีใหม่
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
มีรายการจอง
 
13 14 15 16
วันครู
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
มีรายการจอง
 
30
31            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 11:33:54
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 11:28:46
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับงานบริการประชาชน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ